Ang elitistang mas masahol pa sa malansang isda

  Nagsisilbing identidad ang wika ng isang bansa. Ang Japan ay may Nihonggo at ang France ay may French. Gayundin, ang Pilipinas ay may Filipino. Hindi ako isang linggwistiko na eksperto sa pinagmulan ng wikang Filipino at ang kanyang porma. Ngunit alam kong ito ang wika ng ating bayan; ang wika na ginamit ng mga… Read More

Ang Nakalalasong Amag sa Tinapay

Upang matahak natin ang ating layunin sa buhay, marami tayong kailangang hakbangin sa hagdanan ng kaunlaran. Gayundin, marami tayong mga pagsubok na daraanan upang makamit ito. Hindi ba napakasarap sa pakiramdam ang matamo mo ang iyong pinaghirapan matapos ang matitinding pagsubok? Kahit gaano kaliit o kalaki ang iyong planong abutin, kapag natamasa mo ito, isang… Read More

Valuing the real deal in networking scam

scam – noun 1. a confidence game or other fraudulent scheme, esp. for making a quick profit; swindle THE reality of living in the Philippines is literally survival of the fittest. If you don’t earn well then you can’t stand living in the country. In the recent nursing board exams, only 33% or 30,000 out of… Read More

Learning from Omelasians who walked away

Does walking away from Omelas the only answer? Should we be scared for change? How far should we fight for our principles? Looking for the answer and doing something to solve the problem is the key and just directly walking away.

Key readings: Animal Farm by George Orwell, The Ones who Walk Away from Omelas by Ursula Le Guin Read More